MEWS!

総合ランキング 並び順

 
 
条件:
  
件表示
1 - 13 件/ 13件

ユーザー

総合スコア | 詳細

総合スコア 詳細
1
3782
十段 | R 4179.1 | 1633G | 平均順位 2.29位 | TOP率 31.1% | 連対率 58.3%
3782 十段
R 4179.1
1633G
平均順位 2.29位
トップ率 31.1%
連対率 58.3%
2
やぎねこ茨城県 ya72 MJ cafe  [HP]
マスター
3627
十段 | R 2936.4 | 2160G | 平均順位 2.32位 | TOP率 29.5% | 連対率 52.5%
3627 十段
R 2936.4
2160G
平均順位 2.32位
トップ率 29.5%
連対率 52.5%
3
やまだ@茨城県 wism3316 MJ cafe  [HP]
2992
十段 | R 3242.0 | 827G | 平均順位 2.30位 | TOP率 11.1% | 連対率 33.3%
2992 十段
R 3242.0
827G
平均順位 2.30位
トップ率 11.1%
連対率 33.3%
4
クマガイ シンヤ茨城県 maruko0215 MJ cafe  [HP]
2552
十段 | R 2950.4 | 1293G | 平均順位 2.35位 | TOP率 31.1% | 連対率 56.6%
2552 十段
R 2950.4
1293G
平均順位 2.35位
トップ率 31.1%
連対率 56.6%
5
2134
九段 | R 2788.6 | 853G | 平均順位 2.37位 | TOP率 28.4% | 連対率 58.1%
2134 九段
R 2788.6
853G
平均順位 2.37位
トップ率 28.4%
連対率 58.1%
6
ながや777茨城県 nagaya3939 MJ cafe  [HP]
1587
九段 | R 2999.2 | 809G | 平均順位 2.36位 | TOP率 29.0% | 連対率 54.9%
1587 九段
R 2999.2
809G
平均順位 2.36位
トップ率 29.0%
連対率 54.9%
7
Yukiee茨城県 yuki777 MJ cafe  [HP]
1304
十段 | R 2902.3 | 3225G | 平均順位 2.39位 | TOP率 26.7% | 連対率 55.5%
1304 十段
R 2902.3
3225G
平均順位 2.39位
トップ率 26.7%
連対率 55.5%
8
荒井 浩司茨城県 araikouji77 MJ cafe  [HP]
1294
八段 | R 3096.3 | 592G | 平均順位 2.39位 | TOP率 43.3% | 連対率 66.7%
1294 八段
R 3096.3
592G
平均順位 2.39位
トップ率 43.3%
連対率 66.7%
9
イワタ茨城県 yasu-suya MJ cafe  [HP]
1106
八段 | R 2431.4 | 932G | 平均順位 2.39位 | TOP率 27.2% | 連対率 57.5%
1106 八段
R 2431.4
932G
平均順位 2.39位
トップ率 27.2%
連対率 57.5%
10
ケイスケ茨城県 tago4050 MJ cafe  [HP]
939
九段 | R 3006.1 | 4802G | 平均順位 2.40位 | TOP率 28.0% | 連対率 57.5%
939 九段
R 3006.1
4802G
平均順位 2.40位
トップ率 28.0%
連対率 57.5%
11
882
十段 | R 3798.1 | 1753G | 平均順位 2.42位 | TOP率 29.0% | 連対率 51.8%
882 十段
R 3798.1
1753G
平均順位 2.42位
トップ率 29.0%
連対率 51.8%
12
835
十段 | R 3689.0 | 1164G | 平均順位 2.43位 | TOP率 26.3% | 連対率 56.9%
835 十段
R 3689.0
1164G
平均順位 2.43位
トップ率 26.3%
連対率 56.9%
13
650
九段 | R 3950.3 | 601G | 平均順位 2.42位 | TOP率 21.9% | 連対率 53.5%
650 九段
R 3950.3
601G
平均順位 2.42位
トップ率 21.9%
連対率 53.5%
1 - 13 件/ 13件