MEWS!

総合ランキング 並び順

 
 
条件:
  
件表示
1 - 15 件/ 15件

ユーザー

総合スコア | 詳細

総合スコア 詳細
1
3804
十段 | R 4673.2 | 1305G | 平均順位 2.28位 | TOP率 31.6% | 連対率 58.0%
3804 十段
R 4673.2
1305G
平均順位 2.28位
トップ率 31.6%
連対率 58.0%
2
やぎねこ茨城県 ya72 MJ cafe  [HP]
マスター
3548
十段 | R 2972.1 | 2071G | 平均順位 2.32位 | TOP率 31.8% | 連対率 57.4%
3548 十段
R 2972.1
2071G
平均順位 2.32位
トップ率 31.8%
連対率 57.4%
3
だいち茨城県 daichi1030 MJ cafe  [HP]
3061
十段 | R 3139.4 | 1107G | 平均順位 2.33位 | TOP率 30.9% | 連対率 56.9%
3061 十段
R 3139.4
1107G
平均順位 2.33位
トップ率 30.9%
連対率 56.9%
4
やまだ@茨城県 wism3316 MJ cafe  [HP]
3000
十段 | R 3372.1 | 805G | 平均順位 2.30位 | TOP率 29.1% | 連対率 58.3%
3000 十段
R 3372.1
805G
平均順位 2.30位
トップ率 29.1%
連対率 58.3%
5
2392
十段 | R 2935.0 | 760G | 平均順位 2.37位 | TOP率 30.4% | 連対率 56.6%
2392 十段
R 2935.0
760G
平均順位 2.37位
トップ率 30.4%
連対率 56.6%
6
1835
十段 | R 4279.2 | 749G | 平均順位 2.44位 | TOP率 30.8% | 連対率 52.3%
1835 十段
R 4279.2
749G
平均順位 2.44位
トップ率 30.8%
連対率 52.3%
7
1728
十段 | R 3512.5 | 1602G | 平均順位 2.38位 | TOP率 27.2% | 連対率 55.5%
1728 十段
R 3512.5
1602G
平均順位 2.38位
トップ率 27.2%
連対率 55.5%
8
1475
九段 | R 2703.5 | 1298G | 平均順位 2.37位 | TOP率 29.8% | 連対率 54.5%
1475 九段
R 2703.5
1298G
平均順位 2.37位
トップ率 29.8%
連対率 54.5%
9
ながや777茨城県 nagaya3939 MJ cafe  [HP]
1426
九段 | R 3140.9 | 626G | 平均順位 2.36位 | TOP率 26.0% | 連対率 55.4%
1426 九段
R 3140.9
626G
平均順位 2.36位
トップ率 26.0%
連対率 55.4%
10
1426
十段 | R 4103.2 | 1398G | 平均順位 2.38位 | TOP率 27.3% | 連対率 54.1%
1426 十段
R 4103.2
1398G
平均順位 2.38位
トップ率 27.3%
連対率 54.1%
11
荒井 浩司茨城県 araikouji77 MJ cafe  [HP]
1147
八段 | R 3143.4 | 540G | 平均順位 2.39位 | TOP率 30.0% | 連対率 52.6%
1147 八段
R 3143.4
540G
平均順位 2.39位
トップ率 30.0%
連対率 52.6%
12
クマガイ シンヤ茨城県 maruko0215 MJ cafe  [HP]
805
九段 | R 2809.5 | 736G | 平均順位 2.40位 | TOP率 30.0% | 連対率 53.3%
805 九段
R 2809.5
736G
平均順位 2.40位
トップ率 30.0%
連対率 53.3%
13
761
十段 | R 3618.7 | 960G | 平均順位 2.44位 | TOP率 27.6% | 連対率 51.9%
761 十段
R 3618.7
960G
平均順位 2.44位
トップ率 27.6%
連対率 51.9%
14
747
十段 | R 3582.3 | 1445G | 平均順位 2.45位 | TOP率 27.1% | 連対率 51.8%
747 十段
R 3582.3
1445G
平均順位 2.45位
トップ率 27.1%
連対率 51.8%
15
イワタ茨城県 yasu-suya MJ cafe  [HP]
710
八段 | R 3005.6 | 530G | 平均順位 2.40位 | TOP率 27.4% | 連対率 55.5%
710 八段
R 3005.6
530G
平均順位 2.40位
トップ率 27.4%
連対率 55.5%
1 - 15 件/ 15件